e-shop zdarma e-shop zdarma
Hlavní stránkaKošík a objednávkaO násReklamační řádJak nakupovatObchodní podmínkyKontakt
Kategorie
e-shop zdarma Akční zboží
e-shop zdarma Autodíly
e-shop zdarma Nářadí - Servisní vybavení
e-shop zdarma Autorádia
e-shop zdarma Vše pro moto
e-shop zdarma Baterie
e-shop zdarma Doplňky-všehochuť
e-shop zdarma Autovýbava
e-shop zdarma Pneudílna
e-shop zdarma Oleje
e-shop zdarma Rukavice
Zvolte jazyk
e-shop zdarma cesky e-shop zdarma vo slovencine e-shop zdarma englishReklama:

Reklamace

 

                    Reklamační řád

 

Reklamační řád byl aktualizován a platí od 1.1. 2013. 

 

Reklamační řád (Marek Eliáš - RemaxCars) vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na výrobky, jejichž reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě, tj. nejpozději 24 měsíců ode dne převzetí výrobku. Na veškeré repasované díly (pokus není uvedeno jinak) se vztahuje záruka pouze 6 měsíců. Jedná se především o repasovaná turbodmychadla.

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje odběratel podpisem (případně převzetím) faktury, kupní smlouvy, nebo převzetím zboží od prodejce. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od prodejce.

Povinnost kontroly. Odběratel je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat zástupce RemaxCarsu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruční oprava bude provedena pouze u dodaného zboží, které bylo prokazatelně dodáno přes RemaxCars.

Vedle zákonných nároků z vad dodaného zboží nemá kupující nárok na náhradu další škody, ušlého zisku ani smluvní pokuty.

Záruční oprava nemusí být provedena u výrobků :

- poškozených živly jako je povodeň, prudký vítr, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj

- s prošlou záruční lhůtou v den uplatnění reklamace

- bez doložení původu nákupu (faktury-daňového dokladu)

- poškozené nesprávným použitím v rozporu s běžnými zásadami používání daného výrobku

- poškozené neodborným servisním zásahem (prodejce si může vyžádat doložení o odborné instalaci)

Ve výše uvedených případech však může dojít po vzájemné dohodě k opravě.

Reklamace, jak postupovat ?

Reklamaci provádějte telefonicky na Tel.: 724778804 nebo na e-mail: remaxcars@email.cz. Reklamaci lze žádat i běžným dopisem.

Pokud je to technicky možné, vyfotografujte digitálním fotoaparátem poškozenou část výrobku a tuto fotografii zašlete jako přílohu reklamačního e-mailu nebo zaslaného dopisu. Zhotovení a přiložení digitální fotografie není povinností zákazníka, ale zjednoduší a především zrychlí se tím případná reklamační oprava výrobku. Na každou reklamaci reagujeme nejpozději do dvou pracovních dnů.

Podmínky pro vrácení zboží (pokračování reklamačního řádu)

Odstoupení od smlouvy :
Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací. 
Netýká se výrobků, které byly zakoupeny osobním odběrem.

Jak postupovat

o vrácení výrobku informujte zástupce RemaxCars a to písemně prostřednictvím e-mailové adresy remaxcars@email.cz. RemaxCars se zavazuje oznámit zákazníkovi do 30 dnů od data doručení vraceného zboží na jeho adresu, zda byly splněny všechny podmínky pro vrácení zboží.

V případě rozhodnutí o přijetí zboží zpět je RemaxCars povinna vyhotovit dobropis vztahující se k vrácenému výrobku a tento dobropis předat nebo zaslat poštou zákazníkovi ve dvou vyhotoveních. Zákazník si jedno vyhotovení ponechá a druhé podepíše a předá RemaxCars.

RemaxCars na základě obdrženého a zákazníkem podepsaného dobropisu vrátí zákazníkovi zpět kupní cenu a to v hotovosti nebo převodem na číslo účtu, které upřesní zákazník.

Upozornění

Lhůta na vrácení zboží je zákonem poskytnuta proto, aby měl zákazník dostatek času zásilku odeslat zpět, pokud tak nemůže udělat ihned po převzetí. Tato 14denní lhůta není určena k testování zboží, takové chování není v souladu s podmínkami pro vrácení zboží.

Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:

Výrobek musí být vrácen kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů a všech doplňků. Výrobek nesmí být jakkoliv poškozen. Výrobek nesmí jevit známky opotřebení a používání.

Dále dle zákona nelze odstoupit od smlouvy:

Na dodání výrobku upraveného podle přání zákazníka.

 

Kontaktní údaje :

Tel : 724778804

E-mail : remaxcars@email.cz

Internet : www.remaxcars.cz

Bc. Marek Eliáš

IČO : 88390594

DIČ : CZ8203164354

 5404 návštěvníků


Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!